#ضدش_را_انجام_بده

#پاکیزه_کردن_دل_و_ذهن_از_غیرخدا

#با_استغفار_و_صلوات_فرستادن❗️

💠🍃شخصی خدمت آیت الله بهجت 

رسید و عرض کرد برای #پاکیزه کردن 

#دل و #ذهن از هر چه #جز_خدا

(نفی خواطر) چه کنیم؟

حضرت #آیت_الله_بهجت 

✍ضدش‌را انجام‌دهید؛ یعنی #استغفار کنید و #صلوات بفرستید که #ضد آن #خواطر هستند.

📚کتاب ذکرهای شگفت عارفان، جلد2، ص33

موضوعات: یا صاحب الزمان
[سه شنبه 1398-09-12] [ 12:05:00 ق.ظ ]